Analiza wydajności kampanii outdoorowej (case study)

Czyli w jaki sposób klient placeme zaoszczędził 8% na kosztach swojej kampanii OOH w Warszawie, dzięki danym lokalizacyjnym.

Cel

Dla naszego klienta z branży mediowej, przygotowaliśmy symulację jak odbiorcy będą wchodzić w interakcje z kampanią na obszarze wybranej aglomeracji – Warszawy. Celem symulacji była identyfikacja najsłabszych (najmniej rentownych) nośników w kampanii.

Analiza


Badanie zostało przeprowadzone na próbie 3 mln urządzeń mobilnych, które zostały odpowiednio przeważone żeby stanowić zbiór reprezentacyjny dla całego społeczeństwa.

Skupiliśmy się na 3 najważniejszych wskaźnikach:

  • ilu UNIKALNYCH odbiorców będzie miał każdy nośnik
    (wiele kontaktów tej samej osoby zostało policzonych jako jeden)
  • jaka jest POWTARZALNOŚĆ odbiorców (ile osób zobaczy więcej niż jeden billboard, zmniejszając w ten sposób jego wartość)
  • jakie jest pokrycie geograficzne kampanii (w których dzielnicach i mikroregionach dotarcie jest skuteczne, a które zostały pominięte)

Rezultaty

Wiele billboardów replikuje inne, niepotrzebnie zwiększając koszt dotarcia na odbiorcę. W rezultacie, niektóre nośniki mają koszt pozyskania unikalnego klienta 4x wyższy od średniej .

Analiza zasięgu geograficznego wskazuje, że obecne nośniki kampanii nie docierają do niektórych obszarów (zwłaszcza Grochów, Ursus, Ursynów) w zadowalającym stopniu. Należy rozważyć dodanie lub przeniesienie niektórych nośników, aby dotrzeć również do tych społeczności.

Wyniki analizy pozwalają ocenić, które media wnoszą najmniej do kampanii i mogą być z niej usunięte bez większych szkód dla zasięgu.

Zmniejszyliśmy koszty kampanii o ponad 8%, nie zmniejszając przy tym znacząco jej zasięgu.

Już teraz sprawdź, jak działa Placeme.
Załóż darmowe konto.

Skontaktuj się z nami

lub Zarejestruj się