Monitorowanie ruchu klientów (case study)

Problem

Nasz klient z branży budowlanej prowadzi sieć ~80 punktów handlowych, które promowane są różnymi kanałami (OOH, digital, gazetki…). Dodatkowo, część działań planowanych jest centralne, a część lokalnie.

Zespołowi brakowało narzędzia do monitorowania natężenia ruchu w poszczególnych sklepach. Brak informacji o wzrostach lub spadkach liczby odwiedzających utrudniał ocenę:
• czy podejmowane działania reklamowe przynoszą efekty,
• czy dalej skupiać się na przyciągnięciu klientów czy problemem jest konwersja.

Rozwiązanie

Placeme dostarczyło sieci narzędzie, które w cyklach tygodniowych informowało ich, w formie raportów oraz statystyk dostępnych w aplikacji:
• o natężeniu ruchu w poszczególnych sklepach sieci
• o natężeniu ruchu u konkurencji
• o powtarzalności ruchu w punktach handlowych, czyli na ile pula klientów z poszczególnych sklepów (własnych i konkurencji) się pokrywa

Klient uzyskał również dostęp do:
– danych o liczbie oraz strukturze demograficznej klientów
zamieszkałych w dowolnym obszarze wokół sklepu,
– informacji o zarobkach oraz strukturze wydatków klientów
wokół sklepów,
– wizualizacji ścieżek klientów, umożliwiających lepsze zrozumienie skąd przychodzą do sklepów,
– analizy udziału rynkowego sklepów własnych vs. sklepów konkurencji w mikrorynkach (np. na osiedlu)

Efekty

 • Lepsze zrozumienie profilu i zachowań lokalnych klientów
 • Zwiększenie efektywności działań marketingowych,
  dzięki informacjom o tym, co działa a co nie
 • Lepsze zrozumienie otoczenia konkurencyjnego
  i wiedzę o tym kto jest największym rywalem na poszczególnych
  mikrorynkach
 • Większa skuteczność autonomicznych działań
  podejmowanych przez dyrektorów, dzięki dostarczeniu im informacji o lokalnych klientach

Już teraz sprawdź, jak działa Placeme.
Załóż darmowe konto.

Skontaktuj się z nami

lub Zarejestruj się