Skrócenie procesu ekspansji sieci retailowej (case study)

Do klientów placeme należy jedna z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce, będąca wiodącym graczem w segmencie supermarketów.

Problem

Rozwój powyższej sieci handlowej opiera się na otwieraniu nowych sklepów w miejscach o wysokim potencjale. Najważniejszym etapem tego procesu jest analiza lokalizacji przez zespół ekspansji, czyli wizje lokalne, zbieranie informacji w terenie oraz przeszukiwanie ogólnodostępnych narzędzi w poszukiwaniu wartościowych danych o charakterystyce lokalizacji.

Co blokowało pracowników działu ekspansji w firmie naszego klienta?

 • Wydłużony proces analizy spowodowany brakiem bezpośredniego   dostępu analityków do danych o lokalizacjach i koniecznością własnego pozyskiwania danych
 • Bardzo długi czas kompleksowej analizy jednej lokalizacji i   przygotowania materiałów dla zarządu
 • Brak dostępu do niektórych, bardzo istotnych z punktu widzenia sieci informacji o lokalizacji (np. natężenie ruchu pieszego i samochodowego w okolicy)

Rozwiązanie

Opierając się na tym co doskwiera klientowi, dostarczyliśmy mu rozwiązanie placeme, czyli:

Narzędzie z kompleksowym zbiorem danych o natężeniu ruchu pieszego i samochodowego, demografii i wydatkach okolicznej populacji, konkurencji oraz zabudowie dla terenu całej Polski w przejrzystym interfejsie.

50 pracowników działu ekspansji zyskało:

 • narzędzie umożliwiające ocenę potencjału dowolnej liczby lokalizacji w ciągu dnia
 • analizy w dowolnym etapie procesu, niezależne od pracownika centralnego
 • szczegółowe dane o charakterystyce lokalizacji generowane w kilkanaście sekund
 • możliwość pobrania złożonego raportu z wynikami analiz i wizualizacjami, łatwego do przedstawienia zarządowi

Efekty

Po pierwszym miesiącu korzystania z aplikacji nasz klient powiedział nam jak zmienił się jego proces analizy lokalizacji.

Dzięki udostępnieniu aplikacji wszystkim pracownikom działu:

 • proces pozyskiwania informacji o lokalizacjach skrócił się z nawet paru dni do zaledwie paru minut,
 • czas, który pracownicy poświęcają na całkowitą analizę lokalizacji zmniejszył się z 8 do 3 godzin,
 • przygotowywanie materiałów o analizowanej lokalizacji skróciło się z 1-2 dni do 4-6 godzin,
 • pewność pracowników podczas prezentacji efektów swojej pracy wzrosła, dzięki oparciu ich analiz na rzetelnych, nieszacowanych danych w aplikacji placeme,
 • dzięki wizualizacji i przejrzystości danych w placeme pracownicy czują lepszy komfort pracy.

Już teraz sprawdź, jak działa Placeme.
Załóż darmowe konto.

Skontaktuj się z nami

lub Zarejestruj się